معرفی


تاریخچه
شرکت سهامی عام کمباین سازی ایران در تاریخ 15 آذرماه 1348 به صورت شرکت سهامی خاص به نام شرکت جانساز طی شماره 13569 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و متعاقباً از همان سال 1348 شروع به بهره برداری نموده است. طی مصوبه مجمع عمومی فوق العاده در سال 1349 نام شرکت به ایران جاندیز و در مجمع عمومی فوق العاده سال 1361 به شرکت کمباین سازی ایران تغییر نموده است. شرکت به موجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25 اسفندماه 1370 به شرکت سهامی عام تبدیل و در سال 1373 در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است. در حال حاضر، شرکت کمباین سازی ایران جزء واحدهای تجاری فرعی موسسه سازمان اقتصادی رضوی (متعلق به آستان قدس رضوی) می باشد. مرکز اصلی و محل فعالیت شرکت در شهر اراک، میدان صنعت واقع شده است.

مأموریت سازمان
شرکت کمباین سازی ایران به عنوان بزرگترین تأمین کننده ماشین آلات و ادوات کشاورزی در منطقه، مأموریت خود را تولید و تأمین گسترده ماشین آلات و ادوات کشاورزی، با هدف کاشت ، داشت و برداشت آسانتر با رویکرد هزینه کمتر و صرفه اقتصادی بیشتر قرار می دهد.

چشم انداز، اهداف، راهبردها

  • کشاورزی آسان و ارزان با محصولات کمباین سازی ایران
  • محصولات، دستاوردها
  • کمباین سبک ،بیلر 349،بیلر 351،کابین و کلش کش
  • مشتریان، مخاطبان
  • اشخاص حقیقی