جزئیات خبر


از سوی مدیرعامل سازمان اقتصادی رضوی صورت گرفت؛

انتصاب علی اصغر حمیدی فرد به سمت سرپرست شرکت کمباین سازی ایران

انتصاب علی اصغر حمیدی فرد به سمت سرپرست شرکت کمباین سازی ایران
1395/8/3

با حکم مدیرعامل و عضو هیئت مدیره سازمان اقتصادی رضوی،علی اصغر حمیدی فرد  به سمت سرپرستی شرکت کمباین سازی ایران منصوب گردید. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان اقتصادی رضوی در بخشی از متن این حکم به مواردی همچون: بهره وری از امکانات بالقوه و بالفعل موجود بصورت مناسب، برنامه ریزی مناسب در راستای بهره گیری مطلوب از نیروی انسانی شاغل از طریق آموزش و افزایش انگیزه، رعایت نظم و انضباط قانونی توسط عوامل اجرایی و توجه به حفاظت از اموال موقوفه و... اشاره شده است.  247-95

نظر شما